IMG_0692_om_eskebohl_02.jpg

Om Eskebohl

IMG_1368_BW.jpg

Eskebohl är en släktgård, ett hemman, med anor från 1500-talet. Gårdens namn har stavats på en mängd olika sätt under århundradena. Vi har valt en stavning från 1800-talet på namnet som finns skrivet i en kokbok tillhörande en av släktens kvinnor, Klara Sofia Johansson. Vi vill väva samman gårdens historia med släktens och låta det bli en resurs i verksamheten. Den stora Eskebohlsgranen nådde dimensioner som blev farliga och fälldes 1959.

Släktens anfader Nicolaus Pemer grundade ett handelshus i Augsburg på 1500-talet. Vår gren av släkten räknar David Niclas Pemer som sin andfader. Han föddes i Stettin 1700 och kom till Sverige 1715. Då fanns sedan länge släktingar till honom bland annat i Arboga dit de kommit under 1600-talet. Till Frykerud och Eskebohl kom släkten under 1700-talet och nu är det vi som utvecklar och förvaltar Eskebohl.

DSC04733_om_oss_02.jpg
nedladdning.jpeg