Kontakta oss: 0554-159 00 | varmland@eskebohl.se

Om gården

Eskebohl är en gammal gård med anor från den äldsta bebyggelsen i Frykerud. På gårdens ägor har ”den s.k. Äskebolsyxan hittats, en skafthålsyxa från hällekisttiden (1800 – 1600  före Kristus). Yxan mäter 13 centimeter i längd och största bredden är 5 centimeter. Materialet är förmodligen grönsten, fastän färgen liknar gråstenens. Yxan har ofullbordat skafthål. Dettas botten är plan och ej konkav, som den skulle varit om hålet urborrats med vanlig käpp. Något märke efter ett borrande rörben finns ej heller. En skarp kant några mm från botten iakttas dock. Det ser nästan ut som om urborrningen skett med skarpa kanter på ändytan försedd käpp eller med ett rörben med fyllt märghål. Eggen är trubbig. Troligen har väl yxan i likhet med de flesta dylika ting nyttjats som klubba eller stenskaftad stenkil.” ur ”Frykeruds natur, bebyggelse och jordbrukshistoria” av E.Hedell 1948.

Gårdens namn har stavats på en rad olika sätt under seklen, bland annat Äskebol, Eskiebööl, Eskebol och Eskieböhl. Vi har valt en stavning från 1800-talet då den stavningen finns skriven i en kokbok tillhörande en av släktens kvinnor, Klara Sofia Johansson, som bott på gården och som vi valt att använda som logotyp då det stämmer med vår affärsidé om måltid och mångfald.

Från att från början varit ett eget hemman, har gården under århundradena genomgått stora förändringar. Gården har ändrat storlek och gränsdragningar och inte minst det senaste seklets förändringar med flera nya sträckningar av Väg 61 och Väg 45 har kraftigt förändrat förutsättningar och gårdsbild. Gårdens olika byggnader har också ändrats, rivits och flyttats till dagens situation med storstugan(1906), Majastugan, drängstugan, potatiskällaren alla från (1834) och ladugården (1859) samt ett magasin från (1930). Därutöver finns ett traktorgarage och pumphus. Stallet (1915) som nu är rivet på grund av skador, kommer eventuellt att byggas upp igen.

På gården finns flera gamla husgrunder som visar att Eskebohl ständigt har förändrats. På gården finns också en källa som en gång i tiden försörjde stora delar av dåvarande Fagerås befolkning. Gården har också idag eget vatten.

Eskebohl har under århundradena försörjt många personer som levt på gården samtidigt vilket var den vanliga situationen förr i tiden. Vår förhoppning är att gården återigen ska bli en plats för många om än inte på det gamla, traditionella sättet.